nagrzewnice master gazowe

Centralne ogrzewanie (CO)

nagrzewnice master gazowe
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetwor.

Widok do druku:

nagrzewnice master gazowe